לחברה יכולות ביצוע גבוהות וניסיון מוכח בביצוע פרויקטים בתחום הבניה למגורים, המאפשרים לה התמודדות ביעילות גבוהה עם פרויקטים בתחום התמ"א. החברה מספקת לבעלי הדירות מענה כולל תוך אחריות מלאה על התהליך משלב ההתקשרות עבור ביצוע וכלה במסירת הפרויקט לאחר סיומו. מתן אחריות לאחר המסירה על מנת לספק לדיירים כתובת ואחריות מלאה בביצוע הפרויקט.